Werkwijze

 

  1. U neemt telefonisch contact met mij op of stelt per e-mail uw vraag. Wij kunnen een afspraak maken voor een eerste gesprek. Ik kan u dan een globale prijsindicatie geven voor een ontwerp passende bij uw situatie.

  2. Bij de eerste ontmoeting bij u thuis of locatie van de tuin indien het een bedrijfsobject betreft, inventariseer ik uw wensen qua stijl, praktische punten en budget. Ik meet de tuin op en noteer bevindingen omtrent bezonning, omgeving en bodem.

  3. Bij een tweede gesprek presenteer ik mijn visie en analyse en enkele schetsontwerpen. We bespreken de consequenties van de ontwerpen op de uitvoering en kosten.

  4. Naar aanleiding van de bevindingen bij het voorgaande kom ik met een definitief ontwerp, desgewenst aangevuld met technische tekeningen, een beplantingsplan en plan van aanpak.

  5. Indien u het ontwerp uit wilt laten voeren door anderen dan u zelf kan ik een begeleidingstraject voorstellen met bijpassende kostenraming. Dit geldt ook voor de uitvoering voor deelaspecten van het ontwerp.

  6. Indien gewenst lever ik een onderhoudsadvies voor de eerst volgende jaren.

 

Prijzen zijn afhankelijk van de aard van uw wensen en het perceeloppervlak van uw tuin. Iedere fase wordt apart geoffreerd en gefactureerd.

U verplicht u tot betaling van de kosten passende bij elke fase waartoe u mij opdracht geeft. Conform de wet op auteursrecht geldt dat ieder ontwerp mijn geestelijk eigendom blijft. Ik zal een geaccepteerd ontwerp echter nooit in dezelfde hoedanigheid een tweede keer gebruiken voor een ander project.